ZDRAVJE

Hvala vam za vse molitve, katere je dobri Bog uslišal. Prosim vas, da molite za zdravje naše družine in še posebno sina. Hvala vam!