ZDRAVJE

Lepo prosim, da molite za moje zdravje, da mi čimprej uspešno postavijo diagnozo in me tudi uspešno pozdravijo. Prosim, tudi za molitev za mojega brata, da se za vedno sam od sebe z močno voljo ozdravi alkoholizma in spet najde smisel in voljo v življenju s pravimi cilji in da bi čimprej spet dobil uspešno in pravo službo, ki bi njemu in družini prinesla notranji mir in zadovoljstvo. Prosim, molite za našo družino. Hvala.