ZDRAVI DRUŽINSKI ODNOSI

Prosim, molite za zdrave odnose v naši družini in za otroka s posebnimi potrebami, naj čuti, da smo mu v oporo in se hkrati vadi za samostojno in odgovorno življenje.