ZDRAJE IN IZPITI

Prosim za molitev, da bi ozdravela in opravila izpite ter da bi se vpisala v absolventsko leto ter tudi pridobila štipendijo. Jezus in Marija v vaju zaupam. Bog povrni za vašo molitev.