Zapoved ljubezni

Prvi vikend v marcu smo se  birmanci in animatorji župnij Kranj – Center, Trata – Gorenja vas, Leše in Ljubljana Dravlje udeležili duhovnih vaj na Bledu. Zbralo se je več kot 50 birmancev in 7 animatorjev.