ZA ZAPOSLITEV IN NOTRANJI MIR

Prosim Vas, da molite za to, da bi dobil zaposlitev ter za notranji mir, da bi v rožnem vencu spet našel vero, mir, veselje.