ZA STARŠE

Izročam v priprošnjo vseh svetnikov ozdravljenje in notranji mir moje mame in očeta. Da bi se Gospod s svojo krvjo dotaknil njunih ran in jih milostno ozdravil. Poslal svojega Sv. Duha miru in veselja v njuno življenje.