ZA SLUŽBO

Prosim, molite, da bi hčerka dobila službo.