ZA SINA

Za sina z motnjo pozornosti, da bi v novi šoli naletel na razumevajoče okolje in sam imel dovolj moči in volje za uspešno delo.