ZA SESTRINO ZDRAVJE

Prosim za duhovno, telesno in duševno zdravje moje sestre, ki je res v neskončnem breznu trpljenja in bremen, da jo Jezus očisti in prenovi, ter zavlada v Njej kot edini smisel življenja.