ZA MLADEGA DUHOVNIKA

Prosim za molitev za mladega duhovnika, ki svoje duhovniško dostojanstvo oskrunja z žensko.