ZA DUHOVNIKA

Molimo za duhovnika, da bi zmogel vztrajati na pravi poti, da nikoli ne bi podvomil v božjo dobroto, naj ga spremlja božji blagoslov.