ZA DRUŽINO

Molite, prosim, za mojo družino, da bomo zmogli preizkušnje, naj nam Bog pomaga, da ostanemo skupaj in bolj povezani kot doslej.