ZA BOLNIKA

Molimo za moža, očeta in dedka, ki preživlja zelo težke trenutke ob naglem pešanju organizma, ki mu zdravniki ne znajo dati diagnoze.