Vzgojne skupnosti FMA v pogovoru o izrednih razmerah

Sestre, ki koordinirajo mladinsko pastoralo v inšpektorijah FMA, so se v torek, 31. marca srečale v video konferenci. Pravzaprav je bilo teh video konferenc več, in sicer glede na jezik, ki ga sestre bolj poznajo in uporabljajo. Naši predstavnici, s. Majda Merzel za Slovenijo in s. Zrinka Majstorović za Hrvaško, sta sodelovali v italijansko govoreči skupini, kjer je bilo zastopanih 26 držav, med katerimi Haiti, Timor, Vietnam, Koreja, Etiopija, Kongo, Bližnji Vzhod, Slovaška, Češka, Avstrija, Nemčija, 7 italijanskih inšpektorij, Hrvaška, Slovenija in druge. Naslov virtualnega srečanja je bil:  “Pomagajmo upanju, da bo ostajalo živo …” Pogovarjale so se ob vprašanju: Kako se skupnosti v moji inšpektoriji soočajo s tem kritičnim časom? V pogovoru je bilo izpostavljeno naslednje:

  • Življenje se je na podoben način ustavilo povsod. Skupnosti FMA se združujejo v molitvi, se pridružujejo lokalnim pobudam in možnostim. Pomagajo, kar in kakor lahko.
  • Sestre si povsod je prizadevajo, da bi bile v stiku z gojenci, starši, sodelavci; ponekod sestre skrbijo za otroke bodisi v obliki varstva bodisi v družinskih skupnostih za mladoletnike.
  • Lakota že marsikje trka na vrata, tudi v Italiji, ker številni ljudje nimajo rednega dela.
  • Kjer je le mogoče, šola poteka na daljavo; nekatere države, predvsem v Afriki, nimajo elektrike in zmogljive infrastrukture; v revnih predelih nimajo primernih naprav in možnosti interneta, da bi se tako šolali – to se dogaja tudi v Italiji; poleg vsega se ljudem učenje in “življenje” online začenja upirati.
  • Po tednih in mesecih karantene naraščajo napetosti in prihaja do nasilja v družinah.

To so nekatera opažanja, ki smo si jih FMA italijansko govorečih območij izmenjale na torkovem video srečanju. Vsebino smo posredovale v naše lokalne skupnosti. Na ta način ostajamo povezane s stisko in upanjem ljudi, posebno mladih in družin, jih podpiramo z molitvijo, kjer je mogoče pa tudi s pogovorom in drugače. Veliko časa namenjamo pripravam in posredovanju katehetskih vsebin. Ob vsem, kar se dogaja v tem trenutku, razmišljamo in načrtujemo, kako bomo ljudem lahko pomagale v obdobju, ki bo nastopilo potem, ko bo mimo zdravstvena kriza.


Besedilo: s. Mojca Šimenc, FMA