V zavetju Marije Snežne

Med 7. in 8. februarjem 2011 smo se sestre z začasnimi zaobljubami; s. Barbara, s. Martina in s. Metka ob inšpektorici s. Mojci dvignile na nadmorsko višino 1666 m in na Veliki planini pogledale svojo pot redovnega oblikovanja z Božje perspektive. Medse smo poleg Dobrega Pastirja povabile še Marijo Snežno.