V STISKI

Prosim in molim za Božjo pomoč in zaščito na vseh področjih in na “celi črti”.