Usposabljanje za animatorje in voditelje birmanske pastorale

»Ni zadosti, da imamo mlade radi. Mladi morajo to tudi čutiti. «

 

Animatorje in voditelje birmanskih skupin vabimo na drugi del USPOSABLJANJA, ki  bo potekalo v Marijinem domu na Bledu, v soboto, 31. januarja 2015 med 9.00 in 17.00.

Vabljeni tisti, ki ste bili že na prvem delu, ko smo poglabljali profil animatorja in spoznavali kako pripraviti eno birmansko srečanje.

Vabljeni pa tudi animatorji, ki se nam želite pridružiti na drugem delu usposabaljanja, ko bomo pogledali na mlade, ki s svojim življenjem prinašajo različne dinamike v birmansko skupino. Ter se vprašali, kako in na kakšen način spodbuditi mlade, da bodo rasli v osebnem odnosu z Jezusom in se aktivno vključevali v skupini, župniji in kraju.

 

Prijave sprejemamo do 29.1.2015 na telefon 031 443 771031 443 771 (s.Martina) ali na e-naslov: md.bled@gmail.com