USLIŠANA PROŠNJA

Z velikim veseljem in iskreno hvaležnostjo Bogu sporočam, da je Gospod uslišal prošnjo za ozdravljenje. Naš Bog je velik. Obilo Božjega blagoslova pri Vašem poslanstvu.