Svetopisemske urice na Gornjem trgu

10. april 2015

Jezus vstane od mrtvih in se prikaže Mariji Magdaleni