SVETI DUH

Zahvaljujem se vam za molitve, ki so bile uslišane.

Prosim vas, prosite Svetega Duha, naj vodi mojo družino, da bo med nami vel duh bližine, ljubezni, zaupanja v Božjo pomoč.