ŠTUDIJ IN DEKLE

Prosim vas, da bi uspešno opravil vse izpite v tem študijskem letu in da bi s tem napredoval v višji letnik. Prosim pa Vas še za molitve, da bi spoznal pravo krščansko dekle. Hvala Vam za vse molitve in Bog plačaj!