ŠTUDIJ

Preko vaših in lastnih molitev prosim Vsemogočnega Očeta za milost in blagoslov, da še zadnje študijske obveznosti pravočasno opravim. Iskrena hvala za vaše molitve.