Stolp Davidov

Morda lahko rečemo, da ta vzklik Mariji kaže predvsem na dar moči Svetega Duha, ki je v Mariji razodel na najmočnejši način evangeljsko protislovlje: »vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.« (Lk 18,14). Ponižni postane močan v milosti Svetega Duha: to poveličevanje Marija izpove v pesnitvi Moja duša poveličuje Gospoda.

»Zakaj bil si mi zatočišče, močen stolp pred sovražnikom.« (Ps 61,4)

»Davidovo mesto so obdali z visokim in mogočnim obzidjem in z močnimi stolpi«, je napisano v Prvi knjigi Makabejcev (1,33.34) in »ga spremenili v trdnjavo«. Od tu je vzeta podoba »stolp Davidov« ali stolp svetega Davidovega mesta, ki simbolizira Marijo.

»Močen stolp pred sovražnikom.« (Ps 61,4), močan pred napadi sovražnika, hudega duha in pred sovražniki Kristusovih bratov vseh časov in rodov.

V tem smislu Cerkev nenehno vzklika in moli: »Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta Božja porodnica!«

(Ob Marijinem liku, ki osvetljuje Oratorij 2017, bodo ta spletni uvodnik spremljala kratka razmišljanja ob litanijskih vzklikih in ostajala na razpolago v arhivu.)