Stična mladih za nami …

Tisti, ki smo bili v Stični v soboto, 21. septemra 2014, lahko potrdimo, da je bilo vzdušje veselo, polno najrazličnejših spodbud za uresničevanje letošnjega  gesla: “Pojdite in naredite vse narode za moje učence .” (Mt 28,19)