STARŠA

Prosim za molitev za moje starše, da bi On ozdravil mojo mami ter odnos med staršema in jima pomagal nositi križ.