Srečujmo se v Jezusovem Srcu!

Ljudje za svoja srečanja izbiramo različne kraje in okolja. Koncert ali kino, park ali vaško zbirno mesto, dom prijateljev ali pa, kar postaja vse bolj vsakdanje, na medmrežju. Pomembne so osebe, ki se srečajo. Pomembno je to, kar nosijo v sebi. Vendar srečanje zaznamuje tudi okolje, kjer se srečanje zgodi. Marija Dominika Mazzarello, soustanoviteljica Hčera Marije Pomočnice je zelo rada gojila oseben odnos s svojimi duhovnimi hčerami, pa tudi z gojenkami in drugimi osebami. Rada jih je imela, zanimala se je, kako jim gre, želela jim je biti blizu. Ko jim je pisala pisma, zlasti tistim oddaljenim, je pogosto zaključila s povabilom: »Vstopite pogosto v Jezusovo srce, vstopila bom tudi jaz in tam se bomo srečali. Tako si bomo lahko pogosto zelo blizu in si povedali toliko stvari.«

Izvirno se mi zdi njeno povabilo, da bi si za kraj srečanja izbrali Jezusovo Srce. V Njem smo si lahko zelo blizu in se lahko pogovorimo od srca do srca.                             s. Damjana Tramte