SREČANJE

Prosim, molimo za sružino, ki se bo preselila v naš kraj. Z njimi imamo slabo izkušnjo. Jezus prosim blagoslovi naša srečanja. Prosim Sv. Duh, ti govori, ko oz. če bo prišlo do našega srečanja. Jezus, hvala, da si nas že uslišal.