Srečanje komisij in ravnateljic

 

Ko se stekajo h koncu šolske, študijske in katehetske obveznosti smo se tudi sestre HMP delujoče v inšepktorialnih komisijah, skupaj s hišnimi predstojnicami srečale, da pogledamo na opravljeno delo letošnjega pastoralnega leta.