SPREJETJE

Prosim, molite zame, da se bolje spoznam in dobim notranjo moč in mir za sprejetje pomembnih odločitev ter moč za premagovanje ovire – navezanosti na prejšnje stanje. Naj me Bog vodi po pravi poti.