SPOZNATI ŽIVLJENJSKEGA SOPOTNIKA

Prosim Vas, molite zame za uresničitev globoke in iskrene želje: da bi spoznala mojega življenjskega sopotnika in da bi si z njim ustvarila družino. Hvala in Bog povrni.