SPOZNANJE

Molite zame, da bi mi Gospod dal pravo spoznanje glede moje življenjske poti. Izročam se Svetemu Duhu, Mariji  in svetnikom. Hvala.