SPOZNANJE IN OZDRAVLJENJE

Prosim, molite zame, da spoznam pravo pot – da prejmem notranjo moč in mir za sprejem pomembnih odločitev in mirno premagovanje ovir.

Prosim, molite tudi za ozdravitev družinskega debla, naj se nesprejetje, sovraštvo, zamere, prevare končajo ter naj se v vse družine naselita mir in veselje.

Želim si odprtosti, pogovora, bližine, ljubezni, notranjega miru in povezanosti z vsemi.