SLUŽBA

Prosim , molite zame, da bi mi vsemogočni, usmiljeni Oče podaril novo službo. Naj mi Sveti Duh kaže pravo pot do nje. Hvala za vse molitve zame in mojo družino.