SLUŽBA

Molite prosim zame in za mojo službo, da napredujem na višje delovno mesto, primerno moji izobrazbi in da mi bodo sodelavci naklonjeni in vsi moji nadrejeni, da bi se razumeli in dobro sodelovali, naj prejmemo Božjo milost. Naj pride Sveti Duh nad vse nas. Hvala vam.