SLUŽBA

Prosim, molite zame da bom dobila službo, ki jo že iščem deset let.

Prosim tudi, da molite za mojega sina, da bo popravil matematiko.

Hvala za vaše molitve.