SLUŽBA

Molite prosim, da bi našla novo službo, ki bi mi dajala zadovoljstvo in kjer bi bila med sodelavci spoštovana. Hvala.