SINOVA DRUŽINA

Hvala za vse vaše molitve. Prosim vas molite za družino mojega sina, naj jih Sveti Duh razsvetljuje in vodi bliže k Bogu. Hvala