SINOVA

Prosim vas, da se v molitvi spomnite najiih sinov: za njuno zdravje in za mlajšega, da bi bil bolj umirjen, za starejšega, da bi spoznal ženo, s katero bo srečen. Predvsem pa tudi prosim za njuno spreobrnjenje. Da bi spoznala, kaj je v življenju najvažnejše. Nebeški Oče, prosim, usliši moje prošnje! Hvala vam!