SIN

Prosim vas za molitev za mojega sina, ki zelo trpi telesno in duševno. Prosim Boga, da sinu nakloni milost in blagoslov za ozdravljenje telesno in duševno. Da bo osvobojen vsega zla, ki ga omejuje v življenju in mu da moč, da bo ostal trden v veri, da bo znal razločevati kaj je Božje in kaj je zlo. Da bo svoje življenje postavil v red z Božjo pomočjo. Prosim Boga tudi zame in za moža, sva v veliki stiski na vseh področjih, zdravje, veliki dolgovi,ki jih nikakor ne moremo poravnati, medsebojni odnosi in dogajajo se nam same čudne stvari. Hvala za molitev; naj vas spremlja Božji blagoslov.