SIN

Prosim, molimo skupaj za mojega sina, da opravi 8. razred OŠ brez popravnega izpita in da se v miru in z ljubeznijo pripravi na prejem svete birme. Naj nam Vsemogočni pomaga.

Iz srca vam hvala.