SIN

Prosim vas za molitev za mojega sina, ki zelo trpi. Smo v veliki stiski na vseh področjih, zdravje, veliki dolgovi, medsebojni odnosi in dogajajo se nam same čudne stvari. Verujem v moč molitve in imam upanje v Božjo pomoč. Prosim Boga, da sinu nakloni milost in blagoslov za ozdravljenje duševno in telesno in duhovno osvobojenje. Naj prežene proč vso zlo, ki ga omejuje v življenju in mu da moč, da bo ostal trden v veri in, da bo znal razločevati kaj je Božje in kaj je zlo. O dobri Bog daj meni in možu moč vere, da bova sinu resnično v pomoč in, da bomo znali odpuščati. Ljuba Marija Pomočnica v tvoje varstvo izročam svojega sina, varuj ga povsod, kjer koli je in mu pomagaj, da bo svoje življenje postavil v red z Božjo pomočjo. Zgodi se Božja volja. Hvala za molitev; naj vas spremlja Božji blagoslov.