SELITEV IN DAR MATERINSTVA

Prosim, da molite zame in za mojega fanta, da bi se prav odločila glede selitve ter, da bi se uredile moje zdravstvene težave in da bi mi Bog poklonil dar materinstva! Bog Vam povrni!