Roža skrivnostna

»Rosa mystica«, »Skrivnostna vrtnica« kot bi bil še boljši prevod: kot je vrtnica ali najlepša roža kraljica vrta, tako je Marija Kraljica Božjega vrta, ki je celotno od Boga ustvarjeno stvarstvo. Velikokrat jo je poezija tako poimenovala in v liturgiji so se od vsega začetka nanjo obračale vrstice Svetega pisma. »Zrasla sem … kakor grmi vrtnic v Jerihi« (Sir 24,14); »kakor cvet vrtnic v pomladanskih dneh« (Sir 50,8); »Poslušajte me, sveti sinovi, in brstite

kakor vrtnica, ki raste ob potoku.« (Sir 39,13).

»Ovenčajmo se s popjem vrtnic« (Mdr 2,8).

Jezus je »Lep, najlepši med človeškimi sinovi« (Ps 45,3), polnost lepote. Prav tako je Njegova Mati polnost lepote tako v naravi kot v milosti. Roža skrivnostna izraža vse to s svojo simboliko. In Marija vabi nad naša življenja in naše domove: »Ovenčajmo se s popjem vrtnic« (Mdr 2,8).

(Ob Marijinem liku, ki osvetljuje Oratorij 2017, bodo ta spletni uvodnik spremljala kratka razmišljanja ob litanijskih vzklikih in ostajala na razpolago v arhivu.)