Romanje odmeva

 

Romanje je posebne vrste potovanje, ki utrjuje vero, daje več priložnosti za molitev, zbranost, premišljevanje božje Besede, navaja ljudi k askezi in spokornosti. Na romanje gre človek, ker želi obiskati kraje, ki jih je Bog na poseben način posvetil s svojo navzočnostjo. Tja gre s čisto določenim namenom. Preberite, kako smo strnili vtise in kaj v nas odmeva: