PROŠNJA

Drage sestre, na vas se obračam s prošnjo, da mi Nebeška mati izprosi pri svojem Sinu tisto, po čemer hrepenim. Hvala.