PROŠNJA

Lepo prosim za molitev za pomoč Sv. Duha pri uspešnem iskanju službe za brata, prijatelja in zame.