Priznanje junaških kreposti – častitljiva Laura Meozzi

12. aprila 2011 je komisija  kardinalov za zadeve svetnikov na svojem rednem srečanju odobrila dekret o priznanje junaških kreposti m. Laure Meozzi (1873 – 1951). Vodila je prvo skupino HMP, ki so leta 1922 prišle na Poljsko in je tam doživljala strašno obdobje druge svetovne vojne.