PRIMEREN DOM

Ker se moramo v kratkem izseliti vas prosim, molite za našo družino, da najdemo sebi primeren dom v dobro vseh nas. Naj nam Jezus in Marija podelita milost in nam pomagata, da čimprej najdemo sebi primeren dom. Prosim tudi za zdravje, razumevanje in spreobrnjenje mojega moža in sinov! Bog vam povrni in vse dobro v novem letu 2011! Hvala!