Pridi in poglej!

»Življenje je dar, direktno od Boga dobili smo ga. A dostikrat ne zavedamo se, da to je dar od Boga.« pravi mladinska pesem.

In kaj navadno naredimo z darom? Se ga razveselimo, ga hvaležno sprejmemo … Dar pa ni nikoli samo za nas … dar nas obogati, s tem pa bogatimo tudi mi druge.

 

»Poklic je dar, direktno od Boga dobili smo ga. A dostikrat ne zavedamo se, da to je dar od Boga.«, pa bi lahko zapeli kot drugo kitico iste pesmi.

 

Ne, kaj hočeš ti, ampak kaj želi od tebe Gospod!?! Družinsko življenje? Redovni poklic? Samskost darovana drugim? Pridi in poglej. Ne boj se velikih stvari. Ustvarjeni smo zanje.

 

Sestre hčere Marije Pomočnice se veselimo poklica, ki nam je bil podarjen in ga želimo deliti s teboj. Kako živimo, molimo, kaj delamo … PRIDI IN POGLEJ!

Prvi vikend namenjen dekletom bo potekal od 14. do 16. novembra 2014 na Bledu.
Začne se v petek ob 18.30 in zaključi v nedeljo ob 12.30 s kosilom.

 

Več informacij: Sestre hčere Marije Pomočnice, s. Martina Golavšek, 031 443 771 ali md.bled@gmail.com